Doradztwo BHP/ADR

Doradztwo BHP Kraków

Doradztwo BHP/ADR

Oferuję klientom rzetelną obsługę z zakresu działań służby BHP:

 • kontrola i audyt jako certyfikowany Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP,
 • Szkolenia z zakresu BHP,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP wymaganych przez prawo pracy,
 • przygotowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie okresowych analiz BHP,
 • czynny udział w prowadzeniu postępowań powypadkowych.

Oferuję kompleksowe usługi obejmujące doradztwo ADR w zakresie:

 • przewozu towarów niebezpiecznych,
 • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 • doboru środków ochrony indywidualnej
 • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
 • sporządzania rocznych sprawozdań,
 • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
 • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.