Kursy ADR

KURS PODSTAWOWY

Dla kierowcy ubiegającego się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, który ukończył 21 lat i posiadają prawo jazdy kat B.

Kurs trwa 18 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY CYSTERN

Dla kierowcy posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 13 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY - KLASA 1

Dla kierowców posiadających zaświadczeni o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY - KLASA 7

Dla kierowców posiadających zaświadczeni o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS DLA DORADCÓW ADR DGSA

Dla każdego kto ukończył minimum studia I stopnia – licencjat i nie był karany za czyn popełniony umyślnie (dokumentowana przy zgłoszeniu do egzaminu).

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych (45 minut) + 4 godziny konsultacji. Egzamin przeprowadza Transportowy dozór techniczny.