SOLUTIONS DG

Doradztwo BHP/ADR

Szkolenia stanowiskowe

Kursy ADR

Szkolenia BHP

Ubezpieczenia

Solutions DG

Zmniejszając ryzyko, zwiększamy bezpieczeństwo.

To motto jest dla mnie kluczem do sukcesu w codziennej pracy.

Aby realizować tę idee, zdobyłam wiedzę w obszarze BHP oraz bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych uzyskując certyfikat DGSA.

Współpracując od lat z partnerami z branży chemicznej, farmaceutycznej czy transportowej dbam o to, by bezpieczeństwo było priorytetem dla mnie i mojego klienta.

Wieloletnie zaangażowanie pozwoliło mi dostrzec potrzeby i problemy przedsiębiorcy oraz bliżej poznać i określić ryzyko ponoszone przez pracowników różnych stanowisk w codziennej pracy.

Dlatego jako Wasz doradca BHP i ADR tłumaczę obowiązujące przepisy, tak byście mogli realizować swoje cele oraz bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

szkolenia bhp kraków

Najskuteczniej realizować założenia dotyczące bezpieczeństwa w pracy można tylko działając kompleksowo.

 • Doradztwo BHP/ADR
 • Szkolenia stanowiskowe
 • Kursy ADR
 • Ubezpieczenia

Oferuję klientom rzetelną obsługę z zakresu działań służby BHP:

 • kontrola i audyt jako certyfikowany Pełnomocnik Systemu Zarządzania BHP,
 • Szkolenia z zakresu BHP,
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP wymaganych przez prawo pracy,
 • przygotowywanie oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie okresowych analiz BHP,
 • czynny udział w prowadzeniu postępowań powypadkowych.

Oferuję kompleksowe usługi obejmujące doradztwo ADR w zakresie:

 • przewozu towarów niebezpiecznych,
 • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
 • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
 • doboru środków ochrony indywidualnej
 • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
 • sporządzania rocznych sprawozdań,
 • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
 • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
 • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

Szkolenia stanowiskowe

Jako szkoleniowiec z zakresu ADR i BHP prowadzę w przedsiębiorstwach wymagane szkolenia stanowiskowe.

 • wstępne - instruktaż ogólny
 • szkolenia stanowiskowe wymagane przepisami ADR
 • okresowe dla stanowisk robotniczych
 • okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
 • okresowe dla stanowisk administracyjno - biurowych.

Wszystkie dotychczasowe kursy ADR zakończyły się egzaminem państwowym, z 100 % zdawalnością moich kursantów z Polski i zagranicznych, takie statystyki są dla mnie ważnym bodźcem do wytężonej pracy dla Was.

KURS PODSTAWOWY

Dla kierowcy ubiegającego się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, który ukończył 21 lat i posiadają prawo jazdy kat B.

Kurs trwa 18 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY CYSTERN

Dla kierowcy posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 13 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY - KLASA 1

Dla kierowców posiadających zaświadczeni o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY - KLASA 7

Dla kierowców posiadających zaświadczeni o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS DLA DORADCÓW ADR DGSA

Dla każdego kto ukończył minimum studia I stopnia – licencjat i nie był karany za czyn popełniony umyślnie (dokumentowana przy zgłoszeniu do egzaminu).

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych (45 minut) + 4 godziny konsultacji. Egzamin przeprowadza Transportowy dozór techniczny.

Ubezpieczenia

Nawet gdy TY działasz świadomie i zgodnie z przepisami to nie znaczy, że inni też tak robią. Dlatego dostosuję polisę ubezpieczeniową dla twojej firmy tak, by w pełni chroniła Cię przed niekompetencją innych czy wypadkami losowymi w codziennej pracy.

Solutions DG

Referencje

W miesiącu czerwiec 2018r. Pani Monika Hajduga jako doradca DGSA przeprowadziła szkolenia zamknięte z tematyki przewozu towarów niebezpiecznych dla pracowników firmy PL LOGISTIC Sp. z o.o. Sp. k.
Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu szkolenie było w pełni dostosowane do potrzeb naszej firmy. Podczas spotkań dowiedzieliśmy się jak postępować z tego typu rowarami oraz o zachowaniu bezpieczeństwa zgodnie z przepisami.

PL LOGISTIC Sp. z o.o. Sp. k.
http://www.pllogistic.pl/

Niniejszym listem chcemy polecić usługi firmy doradczo-szkoleniowej Solutions DG Monika Hajduga, która zajmuje się doradztwem w zakresie drogowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR w naszej firmie.
Wiedza, umiejętności oraz zaangażowanie Pani Moniki pozwala naszym pracownikom sprawnie poruszać się w sfere przewozu towarów niebezpiecznych oraz rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.