Solutions DG

Zmniejszając ryzyko, zwiększamy bezpieczeństwo.

Aby realizować tą idee, zdobyłam wiedzę w obszarze bezpieczeństwa w transporcie materiałów niebezpiecznych uzyskując certyfikat DGSA poszerzający wiedzę z zakresu ich przewozu oraz pakowania i przechowywania.

Wieloletnie zaangażowanie w branże transportową pozwoliło mi dostrzec potrzeby przedsiębiorcy oraz pomogło mi bliżej poznać i zrozumieć problemy i ryzyko kierowy w codziennej pracy. Studia z zakresu prawa i administracji nauczyły mnie czytać i rozumieć przepisy i akty prawne.

Dlatego jako Wasz doradca ADR tłumaczę Wam obowiązujące przepisy, tak byście mogli realizować swoje cele oraz bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Doradztwo dla firm

Najskuteczniej realizować założenia przewozu towarów niebezpiecznych, można tylko zabezpieczając tą usługę kompleksowo.

Dlatego przygotowałam ofertę obejmującą trzy zakresy:

DORADZTWO ADR

Korzystając z moich usług to zysk, a nie przykry obowiązek, choć wskazują tak przepisy:

“Według przepisów umowy ADR (punkt 1.8.3.1) każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje transport towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom.”

„Obowiązek posiadania doradcy leży nie tylko na przewoźniku, ale na każdej firmie będącej częścią łańcucha transportowego materiałów niebezpiecznych czyli załadowcy, pakującego, rozładowcy.”

Dbam o zgodne z wymogami wyposażenie pojazdu, dostosowanie jednostek transportowych do odpowiedniego przewozu materiałów niebezpiecznych oraz kompleksową wiedzę dla właściciela i pracowników w tym zakresie.

SZKOLENIA STANOWISKOWE

Każdy kto w codziennej pracy ma kontakt z towarem niebezpiecznym musi go znać, dlatego będę cyklicznie szkolić Twoich pracowników z tego zakresu.

Pamiętajmy, że branża transportowa niczym rozpędzona machina ciągle się rozwija wymuszając również dla przewozu towarów niebezpiecznych ciągłe modyfikacje w obowiązujących aktach prawnych. Dlatego zapewnię Tobie i Twoim pracownikom dostęp do najnowszych zmian w przepisach krajowych i zagranicznych.

To czego wymaga umowa ADR to jedno, a to co nakazuje zdrowy rozsądek przedsiębiorcy to drugie. Dlatego skoro szkolisz swoich pracowników / spedytorów z obsługi klienta czy giełd i programów transportowych to chyba nie dziwi Cię słuszność szkolenia ich z przewozu materiałów

OFERTA UBEZPIECZENIOWA

Nawet gdy TY działasz świadomie i zgodnie z przepisami to nie znaczy, że inni też tak robią. Dlatego dostosuję polisę ubezpieczeniową dla twojej firmy tak, by w pełni chroniła Cię przed niekompetencją innych czy wypadkami losowymi w codziennej pracy.

Szkolenia

KURS PODSTAWOWY

Dla kierowcy ubiegającego się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, który ukończył 21 lat i poosiadają prawo jazdy kat B.

Kurs trwa 24 godziny lekcyjne (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY CYSTERN

Dla kierowcy posiadającego zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 16 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY - KLASA 1

Dla kierowców posiadających zaświadczeni o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS SPECJALISTYCZNY - KLASA 7

Dla kierowców posiadających zaświadczeni o ukończeniu kursu podstawowego z przewozu towarów niebezpiecznych.

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych (45 minut) i zakończony jest egzaminem państwowym.

KURS DLA DORADCÓW ADR DGSA

Dla każdego kto ukończył minimum studia I stopnia – licencjat i nie był karany za czyn popełniony umyślnie (dokumentowana przy zgłoszeniu do egzaminu).

Kurs trwa 40 godzin lekcyjnych (45 minut) + 4 godziny konsultacji.

Egzamin przeprowadza Transportowy dozór techniczny.

ARTUS

PL LOGISTIC

Solutions DG Monika Hajduga

tel.: 600 334 033

e-mail: biuro@solutions-dg.com

www.solutions-dg.com